Disclaimer

Toepasselijkheid

Aan de samenstelling en inhoud van deze website wordt veel zorg en aandacht besteed. Pijl Hoveniers aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van informatie op deze website.De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. Pijl Hoveniers is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik (of de onmogelijkheid van het gebruik) van deze website. Daaronder wordt begrepen: schade ten gevolge de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie of schade ten gevolge van virussen. In geen enkel geval kunnen rechten van welke aard dan ook worden ontleend aan de inhoud van deze website.

 

Wijzigingen

Pijl Hoveniers behoudt zich het recht voor om de informatie op de website www.pijlhoveniers.nl te allen tijde te wijzigen zonder gebruikers daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

 

Verwijzingen en hyperlinks

Pijl Hoveniers geeft geen garantie met betrekking tot de inhoud, het gebruik en de beschikbaarheid van website van derden waarnaar op deze website via een link wordt verwezen of van internetpagina's waarop een link is opgenomen naar de website www.pijlhoveniers.nl. websites en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

 

Rechten voorbehouden

Alle rechten voorbehouden. Geen enkele tekstuele en/of grafische weergave van deze website mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook, of worden opgeslagen in een geautomatiseerd (gegevens)bestand, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pijl Hoveniers.

 

 

 

Meer informatie?

 

bellenBel ons

06 10 52 00 99

 

offerteVraag een offerte aan

Laat hier uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk vrijblijvend contact met u op

Overige informatie